WIFI NET  
Truyện Mới Truyện Hot Thể loại

Chạy giặc

Trang 1/1     1


Tan chợ vừa nghe tiếng súng Tây,
Một bàn cờ thế phút sa tay.
Bỏ nhà lũ trẻ lơ xơ chạy,
Mất ổ bầy chim dáo dác bay.
Bến Nghé của tiền tan bọt nước,
Đồng Nai tranh ngói nhuốm màu mây.
Hỏi trang dẹp loạn rày đâu vắng,
Nỡ để dân đen mắc nạn này? (End).

Trang 1/1     1

 
© VNPT Media 2019. All rights reserved.
Điều khoản sử dụng