WIFI NET  
Truyện Mới Truyện Hot Thể loại

Vô đề

Trang 1/1     1


Thất mã tê phong huếch hoác lai,
Oanh doanh xa mã cộng trì hồi.
Viên trung hảo điểu liêu tiêu ngữ,
Dã ngoại kỳ hoa lác đác khai.
Bạch nhật sạ văn lôi hống động,
Thanh thiên hốt kiến vũ lài nhài.
Khù khờ thi cú đa nhân thức,
Khệnh khạng tương lai vấn tú tài.
(End).

Trang 1/1     1

 
© VNPT Media 2019. All rights reserved.
Điều khoản sử dụng